تاریخ: 
سه شنبه, 1393, اسفند 5
.اینکه خداوند در قرآن میفرماید: «و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوا ها» منظور کدام نعمت ها است که قابل شمارش نیستند؟ آیا نعمت های مادی مد نظر هست یا معنوی یا هر دو؟ ۲.منظور از نعیم که از اون از ما سؤال میشه چیه و فرقش با نعمت چیه؟
اندازه ی فایل: 865.58 KB