تاریخ: 
يكشنبه, 1394, بهمن 4
از خدایت بسیار طلب خیر کن و وصیّت مرا به دقّت درک کن؛ که بهترین سخن آن است که به تو سود برساند
اندازه ی فایل: 1.94 MB