تاریخ: 
يكشنبه, 1394, دى 20
خود را در تمام امور به خدا پناهنده کن زیرا با این کار، اُمورَت را به غاری مستحکم پناهنده کرده ای
اندازه ی فایل: 1.64 MB