تاریخ: 
يكشنبه, 1394, دى 13
در پی آموختن دین برو و خود را به شکیبایی و صبر عادت بده که عادتی خوشایند است
اندازه ی فایل: 1.84 MB