تاریخ: 
شنبه, 1394, آذر 14
هر زمان از گمراهی در مسیری هراسیدی دست نگهدار که توقّف، بهتر از خطر کردن است
اندازه ی فایل: 1.5 MB