تاریخ: 
شنبه, 1394, آبان 30
پس بدلیل گذرا بودن دنیا، جایگاه بعدی خود را سامان بده و آخرت را به دنیا نفروش
اندازه ی فایل: 1.54 MB