تاریخ: 
جمعه, 1395, ارديبهشت 10
گاهی دندان با مسواک مرتّب، نیاز به جـِرم گیری ندارد اما گاهی، ضایعات در دندان و لثه‌ها، نهادینه می‌شود که نیاز به جرم گیری دارد. گاهی جُرم‌ها، جِرم می شود و توبه‌ی اساسی لازم دارد.
اندازه ی فایل: 1.1 MB