تاریخ: 
دوشنبه, 1394, اسفند 24
هرچه از چاه، آب برداشت کنید، باز می‌جوشد. هرچه درخت مو را از شاخه‌های اضافه سبک کنید، شاخه‌های تازه، می‌روید.
اندازه ی فایل: 1.23 MB