تاریخ: 
دوشنبه, 1394, اسفند 17
"تلویزیونی خرید که بیست شبکه را می گرفت. کانال یک را که می گرفت، صاف و سالم بود. شبکه های دیگر برفکی بودند و صداهای ناهنجار داشتند. وقتی ایراد گرفتند که این چه تلویزیونی است؟ در پاسخ گفت حالا کاری می کنم که دیگه تلویزیون اذیت نکنه و اون اینکه فقط کانال یک را بگیرید. دنیا داره این گونه به بشر، آرامش میده! "
اندازه ی فایل: 1.47 MB