تاریخ: 
دوشنبه, 1394, اسفند 10
وقتی امامی را صدا می‌زنید، سیستم انتقال یا Divert، رخ می‌دهد؛ یعنی خود خدا می‌شنود، با این تفاوت که در دایوِرت، انتقال دهنده صدا را نمی‌شنود ولی در این فراخوان شما، هم امام می‌شنود و هم خدا.
اندازه ی فایل: 1.55 MB