تاریخ: 
دوشنبه, 1394, دى 14
کسی که تلفن همراهش خاموشه، آیا میشه از طریق همان تلفن همراهش تذکر بدیم که تلفنتون خاموشه؟
اندازه ی فایل: 1.73 MB