تاریخ: 
يكشنبه, 1394, آذر 15
گنجشک ها یکی یکی وارد حیاط میشوند و بعد از تجمع با یک دست بر هم زدن ،یکباره پرواز کرده و حیاط را ترک میکنند!
اندازه ی فایل: 1.49 MB