تاریخ: 
يكشنبه, 1394, آذر 1
بچه‌ها در دوران کودکی جلوی دوستانشون مانور می‌دادند و می‌گفتند: ببین چقدر من به بالا می‌پرم! و بعد موقع بالاپریدن زانو ها را مثل چرخ هواپیما جمع می‌کرد تا ارتفاع پریدن از سر زانو تا زمین محاسبه بشه!
اندازه ی فایل: 1.37 MB