تاریخ: 
جمعه, 1394, مهر 24
اگر فقط دو چرخ سمت راست اتومبیل حرکت کند، حرکت دایره وار خواهد بود و سمت چپ هم همین است. وجه تشابه: برخی تک بعدی حرکت می‌کنند و لذا رو به جلو نمی‌روند.
اندازه ی فایل: 1.66 MB