تاریخ: 
دوشنبه, 1394, تير 8
گردنه حیران اردبیل و بنز سواری مدرن که از گردنه پایین میره و تریلر یا تریلی با بار چندین تنی در حال عبور به بالای گردنه
اندازه ی فایل: 1.66 MB