تاریخ: 
دوشنبه, 1394, مهر 13
درختی در کنار دیواره و در کنار اون یک مسیر سرازیری و شما قراره درخت رو آب بدید . هرچه آب میپاشید اندکی کنار درخت توقف میکند و بقیه بر میگرده به سمت پایین
اندازه ی فایل: 1.53 MB