تاریخ: 
دوشنبه, 1394, شهريور 30
کسی بچه شما را از تو رودخانه نجات داده و فرستاده بیمارستان و اومده در منزل با صورت زخمی و میگه شما برید بیمارستان فلان و چیز دیگری به شما نمیگه. اما شما به او رسیدگی میکنید
اندازه ی فایل: 1.06 MB