تاریخ: 
دوشنبه, 1394, شهريور 23
محبّت های شدید مثل مقوایی است که تا شده. باید برای تعدیل مدتی اون را بالعکس کنیم تا به حد اعتدال برسه
اندازه ی فایل: 1.62 MB