تاریخ: 
شنبه, 1394, مرداد 31
وقتی امام جماعت برگردد تا ببیند چند نفر به او اقتدا کرده‌اند، دیگر جماعتی وجود نداره و باطل می‌شود.
اندازه ی فایل: 1.61 MB