تاریخ: 
دوشنبه, 1394, مرداد 19
مواد مذاب را یکباره در قالب ها می ریزند
اندازه ی فایل: 1.6 MB