تاریخ: 
جمعه, 1394, مرداد 16
دو بطری هم شکل، یکی حاوی آب و دیگری حاوی اسید
اندازه ی فایل: 1.7 MB