تاریخ: 
سه شنبه, 1394, مرداد 6
چوب تر در کنار آتش مشتعل نمی شه ولی تریش کاهش پیدا می کنه و آماده شعله ور شدنه
اندازه ی فایل: 1.61 MB