تاریخ: 
دوشنبه, 1394, مرداد 5
در ریاضیات گویند پدیده ها هر چند بزرگ باشند در سنجش با بی نهایت کوچکند
اندازه ی فایل: 1.56 MB