تاریخ: 
شنبه, 1394, مرداد 3
طناب پوسیده را از هر قسمت با مختصر فشار یک کارد قطع کنید تسلیم می شه ۰ این بحث یه هشدار مهم داره
اندازه ی فایل: 1.7 MB