تاریخ: 
پنجشنبه, 1394, تير 25
وقتی بنّا موزاییک را روی سیمان ها قرار می ده و کامل می شه، باز هم موزاییک ها لرزش داره ۰ بعد اصطلاحاً دوغ آب می ریزد و بین موزاییک ها استحکام پدید میاد
اندازه ی فایل: 1.6 MB