تاریخ: 
چهارشنبه, 1394, تير 24
لوله بخاری گازها را داخل اتاق می فرسته و فردی احساس بی حالی می کنه و میگه خوبه کمی بخوابم! این همون خوابی است که بیداری نداره
اندازه ی فایل: 1.88 MB