تاریخ: 
جمعه, 1395, مرداد 1
کسی در خیابان از موتور سقوط کرده و سه مشکل دارد: خونریزی، تنفس و ریزش مو. اول به تنفس می‌پردازیم و دوم خونریزی و بهبود که پیدا کرد، به سراغ دکتر پوست می‌رویم
اندازه ی فایل: 1.13 MB