تاریخ: 
جمعه, 1395, ارديبهشت 17
آشپزهای حرفه ای، برنج را 24 ساعت قبل از پخت، خیس می کنند تا خودش را نشان بدهد
اندازه ی فایل: 1.13 MB