«اِلهی لا تُؤَدِّبْنی بِعُقوُبَتِکَ وَ لا تَمْكُرْ بی فی حيلَتِکَ مِنْ اَينَ لِیَ الْخَيرُ يا رَبِّ وَ لا يوُجَدُ اِلاّ مِنْ عِنْدِکَ وَ مِنْ اَينَ لِیَ النَّجاه وَ لاتُسْتَطاعُ اِلاّ بِکَ.»

«خدایا! با عذابت، مرا ادب مکن! با روش خاص برخورد مجازاتی خودت (حیله ات)، با من مکر (برخورد در خور بدی من) مکن! جز از مسیر تو، چگونه به من نیکی می رسد؟ و منحصراً، خیر از جانب تو می رسد. جز از طریق تو، از هیچ راهی، مسیر گریز نیست. و نجات جز با امداد تو ممکن نیست.»
اندازه ی فایل: 2.08 MB